Vize Başvuru Merkezine hoşgeldiniz

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

Kasım 29, 2018BY Admin ( 0 ) Comment

Rusya Vize Başvurunuzu Sizin için Yapalım!

Kıymetli yeşil pasâport sahibi ziyaretçimiz Rusya vize başvurunuz için gezi amacınızı kalış sürenize ve mesleki mevzumuza gore değişim gösteren evrakları tarafımıza kargo yada kurye vesilesiyle göndermeniz Rusya vize başvurunuzu gerçekleştirmeniz için yeterlidir. İstanbul haricinde ikamet ediyorsanız bulunduğunuz ile en yakın Vize Merkezi Şubelerine başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Rusya ile Türkiye içinde imzalanan 30 günü geçmemek şartıyla karşılıklı olarak iki ülke içinde vizesiz özgür gezi etme imkanını tanıyan antak kalma 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Rusya tarafınca askıya alınmıştır. Bu karar hala geçerli olup Rusya vizesi kalkmamış olduğundan T.C. Umuma Mahsus (Bordo), Hususi (Yeşil) ve Hizmet (Gri) pasâport sahibi Türk vatandaşlarının Rusya vizesi almaları gerekmektedir. Yalnız Diplomatik (Siyah) pasâport sahibi Türk vatandaşları 90 günü geçmemek koşuluyla Rusya seyahatlerinde vize almalarına gerek kalmamıştır.

Rusya’ya gezi edecek Türk vatandaşlarının bu ülkeye yapacakları kısa yada uzun seyahatlerinden ilkin Rusya vizesi almaları gereklidir. Rusya İstanbul Başkonsolosluğu ve Rusya Ankara Büyükelçiliği Rusya vize başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında tek yetkili makamdır. Rusya vize müracaat işlemleri konsolosluğa yapılabileceği şeklinde bununla birlikte konsolosluğun yetkilendirdiği vize merkezleri, akredite gezi acenteleri vesilesiyle da yapılabilmektedir. Rusya vizesine şahsen müracaat yapma zorunluluğu yoktur. Rusya vizesine Vize Merkezi vesilesiyle müracaat yapmış olup vize işlemlerinizi kolay ve süratli bir halde gerçekleştirebilirsiniz.

Rusya Yeşil Pasaporta Vize İstiyor Mu?

Rusya, yeşil (hususi) pasâport sahibi Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Dolayısıyla yeşil pasâport sahibi kişilerin Rusya’ya seyahatlerinden ilkin vize almaları gereklidir. Yeşil pasâport Rusya vizesi için müracaat sahiplerinin pasâport geçerlilik sürelerinin Rusya seyahati sonrası için minimum 6 ay olması gereklidir. Rusya vizesi için yeşil pasâport sahiplerinin pasaportlarının geçerlilik süresini denetim etmeleri ehemmiyet arz etmektedir. Rusya 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak suretiyle yeşil pasâport sahibi Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Yeşil pasâport sahibi Türk vatandaşlarına Rusya vizesi kalkmamıştır. Rusya’ya her ne amaçla gezi edecek yeşil pasâport sahiplerinin vize müracaat işlemlerini başlatmaları gereklidir. Rusya’nın Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması bulunmamaktadır. Yeşil pasâport ile Rusya’ya vizesiz gezi etmek mümkün değldir. Vizesiz Rusya seyahati için yeşil pasâport geçerli olmamaktadır. Rusya Devleti, yalınca T.C. Diplomatik (Siyah) pasâport sahiplerine 90 günü aşmamak koşuluyla vize uygulamamaktadır. Rusya yeşil pasâporta vizeyi kaldırmamıştır. Yeşil pasâport sahiplerinin Rusya’ya seyahatlerinden ilkin vize türlerini belirleyerek lüzumlu evrakları hazırlamaları gereklidir.

Rusya vizesi için lüzumlu evrak sıralaması müracaat yapacağınız vizenin türüne gore değişim göstermektedir. Yeşil (Hususi) pasâport sahiplerinin gereksinim duydukları vize türüne istinaden müracaat evrakların tam ve eksiksiz bir halde hazırlanması ehemmiyet arz etmektedir. Yanlış, hatalı ve tamamlanmamış evraklarla meydana getirilen vize müracaat işlemleri konsolosluk tarafınca reddedilmesine niçin olmaktadır. Vize Merkezi temsilcilerimiz müracaat evraklarınızı konsolosluğun istediği şekilde hazırlamanıza destek olmaktadırlar. Vize Merkezi temsilcilerimizi arayarak başvurucağınız vize türü için evrak listesini tarafınıza e-posta vesilesiyle gönderilmesini talep edebilirsiniz. İkamet ettiğiniz ile en yakın Vize Merkezi Şubelerine şahsen gelmiş olarak yada kargo, kurye vesilesiyle evraklarınızı gönderebilirsiniz.

Rusya için verilen başlıca vize türleri; Rusya turist vize, Rusya ticari vize, Rusya aile ve dost ziyareti vizesi, Rusya emek harcama vizesi, Rusya eğitim vizesi ve Rusya transit vize olup çoğu zaman vize türlerinin geçerlilik süreleri 15 gün ile 90 gün içinde değişmektedir.

Rusya Konsolosluğu genel anlamda tüm Rusya vize türleri için davetiye alınması şartı getirmektedir. Rusya vizesi için yeşil pasâport sahiplerinin vize türlerine istinaden davetiye temin etmeleri vize başvurusu için gereklidir. Rusya Konsolosluğu gönderilen her davetiyeyi kabul etmeyip yalnızca Rusya’daki yetkili makamlar tarafınca hazırlanıp onaylanmış davetiyeleri kabul etmektedir. Bu davetiyelerin kapsamı başvru meydana getirilen vizenin türüne gore değişmekle berabet Rusya’daki yetkili makamlar davetiyelerin içeriğine ehemmiyet vermektedirler. Rusya vizesi davetiyesi şahsen alınması ortalama olarak bir buçuk ay şeklinde uzun bir süreyi bulabilmektedir. Vize Merkezi davetiyeyi daha kısa bir sürede temin edebilmektedir. Davetiyeyi daha kısa bir zamanda herhangi bir sorunla karşılaşmadan almak için Vize Merkezimi temsilcilerimizi arayınız.

Kırım, Mart 2015 tarihinde Rusya’ya dahil olmuş olup bu tarihten sonrasında Kırım bölgesi, Kırım Cumhuriyeti altında resmi olarak Rusya tarafınca yönetilmektedir. Kırım Cumhuriyeti’nde Rusya’nın uygulamış olduğu vize prosedürleri geçerlidir. Bundan dolayı Kırım’a gezi etmek isteyen kişilerin seyahatlerinden ilkin Rusya vizesi almaları gereklidir.

Yeşil Pasâport Nedir?

Pasâport, T.C. kanunlarında belirlenen yetkili makamlar tarafınca verilen ve hamillerine bir ülkenin ulusal hudutlarından diğerine geçmek için kullanılan bir belgedir. Türkiye’de Umuma Mahsus (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri), Diplomatik (Siyah) ve geçici pasâport olmak suretiyle 5 çeşit pasâport türü bulunmaktadır. Her pasâport türü değişik statüdeki kişilere verilmektedir. Bu pasaportlar arasındaki Yeşil (Hususi) pasâport, kamu görevlilerine ve eski bürokratlara verilmektedir. Fakat bunun için de bazı prosedürler uygulanmaktadır.

Yeşil Pasâport Kimlere Verilir?

Yeşil (Hususi) pasâport birçok ülkeye 180 gün içinde 90 güne kadar vizesiz gezi etme imkanı sağlamaktadır. Fakat bazı ülkelerde yeşil pasâport sahibi olsanız da o ülkeye girişte e-vize yada kapı vizesinin alınması gereklidir. Peki, Yeşil pasâport kimlere verilir?

Eski bakanlar,  Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, 1.2. ve 3. aşama kadrolarda bulunan ya da bu kadrolar karşılık gösterilmek yada T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emeklilikleri bu derecelerden kesilmek şartıyla, sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve öteki kamu görevlilerine; diplomatik pasâport verilmesini gerektiren vazifelerden başka bir resmi vazife ile ya da  kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri süre verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeleri için Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekliliklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik yada çekilme sebepleri ile görevlerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasâport verilebilmektedir.

İlçe ve İl belediye başkanlarına, görevleri süresince yeşil pasâport verilir. Hususi pasâport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasâport verilir. Yeşil pasâport almaya hakkı bulunmuş olduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasâport verilmesi mümkün olmaktadır. Yeşil pasâport pasâport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan yada ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli olmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşına kadar, gene ergin olsalar dahi evli olmayan ve iş sahibi olmayan, bununla birlikte zihinsel, bedensel yada ruhsal özürlerinden minimum biri sebebiyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu sıhhat kurumlarının düzenlemiş olduğu sıhhat kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da yeşil pasâport verilir. Gerçek sahibi ebeveynin vefatı durumunda vefat eden ebeveynden dolayı emekli aylığı bağlanan çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen öteki şartları taşımaları halinde yeşil pasâport verilebilir.

Yeşil Pasâport için Lüzumlu Belgeler

1. Yeşil pasâport talep formu.


2. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı yada Geçici Kimlik Belgesinin aslı


3. 2 tane biyometrik fotoğraf


4. Talebe belgesi


5. Daha evvelde alınan, iptal olmamış geçerli, geçersiz pasaportlar


6. Pasaportun ödendi dekontu yada makbuzu


7. Ergin olmayanlar ya da  kısıtlılar için veli, vasi sonucu ve muvafakat belgesi.


8. Sıhhat kurulu raporu 


9. Emeklilik ya da çekilme nebepleri ile görevinden ayrılanlar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösteren belge, müracaat sahibinin muvafakat ve vekalet belgesi.

Rusya Yeşil Pasâport Vize Tutarı

Rusya yeşil pasport vize tutarı belirli dönemlerde değişim göstermekle beraber yeşil pasâport müracaat sahibinin gereksinim duyduğu Rusya vizesi türüne, giriş ve çıkış sayısına gore değişmektedir. Rusya vizesi için Vize Merkezi’ne meydana getirilen başvurularda Rusya Konsolosluğuna ödenmesi lüzumlu olan müracaat tutarının haricinde servis tutarı ve hizmet bedeli talep edilmektedir. Rusya Konsolosluğu Rusya vizesi ücretini vize başvurusunun işleme alınması ve değerlendirilmesi için talep etmektedir. Herhangi bir nedenden dolayı reddedilen vize müracaat ücretleri konsolosluk tarafınca iade edilmemektedir. Rusya vizesine sorunsuz bir halde müracaat yapmak ve güncel Rusya vize ücretlerini öğrenmek için Vize Merkezi temsilcilerimizi arayınız. 

daha çok göster

Yükleniyor…

Leave Comments