Vize Başvuru Merkezine hoşgeldiniz

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

Ocak 26, 2019BY Admin ( 0 ) Comment

İngiltere Aile Ziyareti Hakkında Data

İngiltere’de, İngiltere Süresiz Oturma İzni (Indefinete ) sahibi olan yada İngiltere Vatandaşlarının ilk aşama yakın akrabaları İngiltere Aile Ziyareti vizesine müracaat yapabilirler.

İngiltere Vize kategorimizin bu kısmında Birleşik Krallık ülkelerinden herhangi birine, İngiltere’ye, K.İrlanda’ya, İskoçya’ya yada Galler’e “Aile Ziyareti” amacıyla seyahat etmek isteyenler için alınması ihtiyaç duyulan İngiltere Aile ziyareti Vizesi ile ilgili bilgilendirmeler bulunmaktadır.

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi başvurusu yapabilmek için kriterler 9 Temmuz 2012 tarihinde meydana getirilen düzenlemelerle değiştirilmiş bulunuyor; artık yalnız İngiltere’de, İngiltere Süresiz Oturma İzni ile bulunanların yada İngiltere Vatandaşlarının birinci derece akrabaları ziyaret amaçlı İngiltere Vizesine müracaat yapabiliyorlar.

Daha önceden herhangi bir nedenle İngiltere Aile Ziyareti Vizesi alabilmiş olsanız dahi İngiltere’deki akrabanızın İngiltere Sürekli Oturum İzni yada İngiltere Vatandaşlığı hakkı yoksa yada birinci dereceden akrabanız değilse artık İngiltere Aile Ziyareti Vizesi alamazsınız. Bu durumdaki tüm İngiltere Vizesi başvuru sahipleri İngiltere Genel Ziyaret Vizesine başvurmalıdırlar.

Bu İngiltere Vizesi türünde her ne kadar amaç aile ziyareti de olsa yapılacak müracaat İngiltere Ziyaret/Ziyaretçi Vizesi başvurusu genel şartları ve prosedürlerini yerine getirebiliyor olmalıdır. Bu sebeple şunu özellikle vurgulamak isteriz; buradaki bilgi ve yönergelere ek olarak web sitelerimizin İngiltere Genel Ziyaret Vizesi kısmı dikkate alınmalı ve buradaki tüm bilgiler ilgili bölüme ek olarak değerlendirilmeli ve dikkate alınmalıdır.

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi  diğer ziyaret kapsamlı İngiltere Vizesi türleri benzer biçimde 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl yada 10 yıl için verilebilir. En kısa süreli İngiltere Vizesi 6 ay için, uzun soluklu İngiltere Vizesi ise 10 yıl için verilir. Almak istediğiniz İngiltere Vizesinin süresi ne kadar uzun olursa ödenmesi ihtiyaç duyulan İngiltere Vizesi harcı da o denli yüksek olacaktır. Eyk Vize olarak tüm İngiltere Aile Ziyareti Vizesi başvurularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda almak istediğiniz İngiltere Vizesi süresine ilişkin toplam harcamalar mevzusunda bilgi alabilmek amacıyla firmamız danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Diğer ziyaret kapsamlı İngiltere Vizesi türlerinde olduğu benzer biçimde İngiltere Aile Ziyareti Vizesi ile, İngiltere Vizesi süreniz ister 6 aylık, ister 1,2,5 yada 10 senelik olsun, bir yıl içinde en fazla 180 gün İngiltere’de kalabilirsiniz. Bir yıl içinde 180 günden fazla İngiltere’de kalmanız İngiltere Vizesi kaide ihlali olarak değerlendirilir.

İngiltere vizesi genel olarak MULTI kısaca ÇOK GİRİŞLİ vize olarak verilir.Bu demek oluyor ki 6 aylık İngiltere Vizesi dahi almış iseniz İngiltere Vizesi sürenizin geçerli olduğu bu 6 ay içinde birden fazla kez Birleşik Krallık ülkelerine, İngiltere’ye, K.İrlanda’ya, İskoçya’ya ve Galler’e seyahat edebilirsiniz.

Öteki İngiltere Vizesi türlerinde olduğu benzer biçimde İngiltere Aile Ziyareti Vizesi ile Birleşik Krallık vatanlarında İngiltere’de, K.İrlanda‘da, İskoçya‘da yada Galler‘de emek harcama hakkınız olmaz. Eğer İngiltere’de yada öteki Brileşik Krallık ülkelerinden birinde çalışmak istiyorsanız hangi kapasitede çalışmak istediğinize gore değişik İngiltere Emek verme Vizesi türüne başvurmalısınız. Kendi işinizi kurarak İngiltere Ankara Antlaşması Vizesinden faydalanabileceğiniz benzer biçimde imkânlarınız ve şartlarını yeterliyse TIER 2Sponsor destekli İngiltere Emek verme Vizesi ile de Birleşik Krallık vatanlarında, İngiltere’de, K.İrlanda’da, İskoçya’da yada Galler’de emek harcama imkânı elde edebilirsiniz. İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ve TIER 2 Sponsor Destekli İngiltere Emek verme İzni Vizesi hakkındabilgi alabilmek için lütfen Eyk Vize danışmanları iletişime geçin.

İngiltere  aile ziyareti başvurusunda bulunma hakkı olan aile fertleri haricinde öteki üyelerinin bu vizenin sonucuna itiraz etme hakkı yoktur.  Bu mevzuda dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan nokta, eğer haksız olarak size İngiltere Vizesi verilmediğini düşünüyorsanız yada yalnız minimum şartları sağlayarak İngiltere Vizesi almanız gerekiyorsa İngiltere Vizesi Reddine İtiraz Hakkı, İngiltere Vizesi almanızın tek imkânı olabilir. 

İngiltere aile ziyareti vizesinde ziyaret edeceğiniz şahıs yada kişilerin yakın aile bireyi olması gerekir. Buradaki kastımız ailenizin tüm üyeleri İngiltere Aile Ziyareti Vizesi alabilmenize gerekçe gösterilemiyor olmasıdır. İngiltere göçmenlik kanunları ve yönetmeliklerince belirlenen aile üyelerinden birisini ziyaret edecekseniz, o takdirde İngiltere vizesi başvurunuz İngiltere Aile Ziyareti Vizesi başvurusu olarak değerlendirilebilecek. Aksi takdirde kısaca bu listede yer edinen kişiler haricinde bir kişiyi ziyaret edecekseniz bu kişi normalde ailenizin bir üyesi olsa dahi başvurunuz İngiltere Genel Ziyaret Vizesiolarak değerlendirilecektir. Akrabaların yakınlığı mevzusunda çeşitli kriterler söz mevzusu. Anne, baba, büyükanne, büyükbaba, kayınvalide, kayınbaba, evlat, torun, evlat eşleri, eş, kardeş, kardeşin eşi, eşin kardeşi, üvey anne, üvey baba, üvey evlat, üvey kardeşler ve yasal partnerler aile bireyi sayılır.

Aile ziyareti amaçlı İngiltere Vizesi başvurusu için en mühim husus ziyaret sebebi ve ziyaret edeceğiniz kişinin size vereceği davetiyenin İngiltere Aile ziyareti vizesi başvurusu esnasında İngiltere Başkonsolosluğuna verilmesidir. 

Aile Ziyareti amaçlı İngiltere vizesi başvurularında dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan öteki bir husus ise ziyaret edeceğiniz kişinin bununla beraber size sponsorluk yapmış olup yapmayacağıdır. Mesela; eğer İngiltere’deki ziyaretiniz süresince ziyaret ettiğiniz şahıs sizin kalacağınız yeri hazırlayıp belirleyecekse ve sizin ağırlanmanızdan görevli olacaksa bu takdirde bunun bilhassa belirtilmesi gerekmektedir. Ek olarak eğer duracak yer haricinde İngiltere de kaldığınız süre içindeki öteki masraflarınız gene hakeza eğer ziyaret edeceğiniz şahıs yada üçüncü bir şahıs tarafınca karşılanacak ise hal böyle olunca de ziyaret edeceğiniz şahıs yada bu harcamaları karşılayan şahıs sizi çağrı etmenin yanı sıra sizin sponsorunuzda olmuş olacaktır. O halde bu durumun bilhassa davetiyede / davetiyelerde belirtilmesi gerekmektedir. Davetiyenin yanı sıra, bazı hallerde bu sponsorluğun kısaca duracak yer ve/ya öteki masraflarınızın bu kişi yada şahıslarca karşılanacağı bir sponsorluk deklarasyonu hazırlanarak İngiltere gezgin vizesi başvurusu esnasında İngiltere konsolosluğuna verilmesi gerekebilecektir. Ek olarak, bu sponsorluk yazısının ve deklarasyonunun yanı sıra, sponsorunuz olacak şahıs yada kişilerin bu sponsorluğu yerine getirebilecek maddi koşulları taşıdığını kanıtlamak gerekebilecektir. O halde,  kalacağınıza yere ilişkin tapu, kira sözleşmesi vs. gerekebileceği benzer biçimde sponsorunuzun maaş bordroları, banka hesap dökümleri ve öteki gelirlerini kanıtlama edici belge ve dokümanlara gereksinim duyulabilecektir. Tüm bu hususlarda eğer sizi çağrı eden şahıs ayni zamanda sizin masraflarınızı ve duracak yerinizi sağlıyorsa yukarıda bahsedilen sponsorluk deklarasyonuna ve öteki maddi duruma ilişkin informasyon ve belgelere gereksinim duyulup duyulmayacağı siz başvuru sahipleri için bilgi formu ve ekindeki belgeleri firmamıza ulaştırdıktan sonrasında firmamız uzmanlarınca müracaat dosyanız üstünde yapılacak ilk araştırma sonucu belirlenecek olup sizlere bildirilecektir. Eğer bu şekilde bir gereksinim firmamız uzmanlarınca tespit edilirse, sizden ve sponsorunuzdan spesifik olarak hangi belgelerin gerektiği tek tek size bildirilecek ve bu belgelere binaen eğer gerekiyorsa İngiltere göçmenlik kanunlarınca öngörülen şartlara doğal olarak olacak bir sponsorluk deklarasyonu sizler için firmamız uzmanlarınca hazırlanacak ve bunun sponsorunuz tarafınca okunup eğer gerek görülüyorsa istenen değişim ve ekleme/çıkarmalar yapıldıktan sonrasında imzalanıp firmamıza ulaştırılması istenecektir. Şunu da belirtmek isteriz ki bu işlemlerin yapılması ve deklarasyonun yazılması vs. hiçbir extra maliyet getirmeyecektir. Şu demek oluyor ki firmamıza ödemiş olduğunuz İngiltere Aile Ziyareti vizesi başvurusunun yapılması için lüzumlu olan ücret bu hizmetleri de kapsayacak ve hazırlanacak her türlü yazı ve deklarasyon ile ilgili emek harcama bu tutara dahil olacak ve sizden hiçbir ek ücret talep edilmeyecektir.

Her çeşit İngiltere vizesive İngiltere ile ilgili her mevzuda ustalaşmış danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız lütfen İngiltere vizesi başvuru hattı üstünden uzman ve tecrübeli danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

Leave Comments