Vize Başvuru Merkezine hoşgeldiniz

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

Almanya Aile Birleşimi

Eylül 3, 2018BY Yasemin Kaptan

Almanya Aile Birleşimi0312 417 17 31

Almanya Aile Birleşimi Kıstası

Almanya Federal Hükümeti ,Anayasa’nın 6 maddesi gereğince evliliğin ve aile birliliğinin devamının  sağlanması amacıyla yabancı uyruklu bir kişinin Almanya Federe Hükümeti içinde aile birliğinin korunması ve devamının sağlanması amacıyla oturum  müsadesi için talep hakkı bulunmaktadır.

Almanya Aile Birleşimi şartlarında her ülkenin medeni  hukuk kanunda olduğu gibi  eşlerin gönül rızasıyla evlenmesi ve hukuki yaş sınırının 18  ve üstü olması  öncelikli aranan şartlardandır.

Almanya Aile Birleşimi kriterler içinde, Almanya’da bulunan eşin aile geçimini sağlayacak maddi imkanlara haiz olması gerekmekte olup, toplumsal devlet yardımından faydalanan aile bireylerinin vize başvurusu kafi imkanlar sağlanmadığı hallerde redde sebebiyet vermektedir.

Almanya Oturum izni ( aile birleşimi ) asgari ilk seferde 1 yıl için verilmektedir ve evlilik devam etmiş olduğu müddetçe kademeli olarak oturum yılı artmaktadır. Alman vatandaşı ile meydana gelen evliliklerde 2 yıl birlikte yaşama zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer eşler 2 yıldan içinde boşanma gerçekleştirir ise, yabancı uyruklu eşin oturma izini otomatikmen iptale gitmektedir.

Almanya Aile Birleşimi şartlarından bir tanesi ise, yabancı uyruklu eşin temel düzeyde Almanca billgisine haiz olması ve bunu belge olarak sağlamasıdır.Almanya Aile Birleşimine müracaat meydana getirecek  aile bireyinin minimum A1 seviyesinde Almanca bildiğinin  ispatıdır. Almanca dil yeterliliği Türkiye’de Goethe Ensitütüsü ve ÖSD   kurumların sınavları ile sağlanmaktadır. Temel düzeyde okuma yazma anlama ve dinleme sınavlarına  tabi  tutulan müracaat sahiplerinden asgari düzeyde 60 puan alma şartı bulunmaktadır.

Almanya aile birleşimi eğer ki 18 yaş altı çocuk ile sağlanacak ise Almanca dil yeterlilik şartı aranmamaktadır.Eşler ile olan aile birleşimlerinde dil zorunluluğu bulunmaktadır.

İstisnai durumlar ; 

 • Almanya’da yaşamakta olan eşiniz AB Mavi Kart sahibi ise ikamet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ( yüksek nitelikli eleman, bilim insanı, müteşebbis) olarak Almanya’da  bulunuyor ise hususi statü konumundan dolayı dil imtihanı zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Bir öteki istisnai durum ise gene İkamet Kanunu gereğince Almanya’da bulunan eşin  sığınma hakkı, sığınma statüsü hakkına haiz ise ve evlilik birliği Almanya’ya sığınma etmeden ilkin sağlanmış ise Almanca dil imtihanı muafiyeti söz mevzusudur.
 • Öteki istisnai durum ise ; bedensel, zihinsel ve ruhsal sebeplerden  dolayı Almanca dil eğitimini tamamlayamayacak durumda olanlar, güncel hastane raporu ile ispatını sağlamaları halinde dil sınavından muaftırlar.Tahsilli olmamak yada ileri yaş grubunda olmak Almanca eğitimi için engel teşkil etmediği yönetmelik esasına gore belirlenmiştir.

Eşe bağımlı oturma izni ile Almanya’ya yerleşen bir kişinin eşiyle olan evliliği 2 yıl içinde son bulur ise , oturum izni iptaline gidilmektedir, bağımsız oturma izini için minimum 3 senelik birlikteliğin sağlanmış olma şartı bulunmaktadır.

İstisnai durumlar ;

 • 1 senedir aynı işverene bağlı olarak çalışıyor olmak ( minimum € 450 ) sigortalı iş kapsamında olmak )
 • Alman vatandaşı bir çocuğun olması
 • Acil durumlar ( belge ile ispatlanabilmesi, aile içi sertlik vs..)
 • Eşin vefaatı

Almanya’da Sınırsız Oturum İçin Lüzumlu Olan Şartlar; 

 • Federal Almanya Cumhuriyeti Devletinde 5 senedir kesintisiz ikametin bulunması  ( eşin Alman vatandaşı olması, özgür meslek sahibi olması ya da mavi kart sahibi ise 3 yıl şartı) bulunmaktadır. 
 • 60 ay sigortalı bir işte çalışmış yada çalışıyor olmak 
 • Maddi geçim temininin sağlanıyor olması 
 • Sınırsız emek harcama iznine doğal olarak olmak 
 • Kafi seviyede Almanca bilgisi (B1) ve meslek bilgisi 
 • Kafi büyüklükte konut 
 • Almanya hukuk, cemiyet düzeni ve yaşam koşılları mevzusunda data sahibi olmak ( 100 saatlik eğitim )