Vize Başvuru Merkezine hoşgeldiniz

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

Eylül 10, 2018BY Yasemin Kaptan

Amerika Konsolosluğu

Devletlerin, diğeri devletlerin büyük ve ticari kentlerine, bulunulan ülkenin mülki amirleri ile münasebet kurma, vize işlemleri, pasaport yenileme,  temsil edilen ülke vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik gibi durumları ile ilgilenme, ulaşım, esenlik, öğrenim ve hukuki durumlarda çözüm üretmek amacıyla kurdukları merkezlere “Konsolosluk” denilir.  Uluslararası bir hukuk devletinin diğeri devletlerde konsolosluk kurmasının zorunlu olmadığı anlatım edilmektedir. Ancak devletler diğeri devletler karşısındaki çıkarlarını ve diğeri ülkelerde ikamet eden vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla konsolosluk açarlar. Konsoloslukların açılması bulunulan ülke devletinin izni ile olası olmaktadır. Aynı zamanda alınan bu izin devletin isteği doğrultusunda kaldırılabilir.

Amerika Dış İşleri Bakanlığı tarafından gidilecek ülkede bulundukları şehrin mülki amirleri ile temasta bulunarak kendisi için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere atanan kişilere “konsolos” denilmekte. Konsoloslar bulundukları şehrin büyüklüğü ve ticari niteliği temel alınarak başkonsolos, konsolos ve konsolos yardımcısı olarak hizmet vermekteler. Amerika Konsolosluğu Konsolosluk personelleri diplomatik temsilci vasfına sahip değildir. Resmi olarak diplomatik görevlere atananlar dışında kalanlara diplomatik ayrıcalık tanınmamaktadır. Ancak görevlerini yerine getirdikleri esnada bürokratik konularda ve adli kovuşturmalarda belli başlı ayrıcalıklara sahip olurlar. Konsolosluk binalarının dokunulmazlıkları vardır.

Amerika Konsolosluğunun Görevleri

Amerika Konsolosluğu, resmi bir kuruluş olmasının yanı sıra diplomatik yetki sahibi değildir. Türkiye’de ülkesinin menfaatlerini koruyan ve ilerleten, muhtelif resmi süreçleri geçinmek ettiren resmi bir kurumdur. Amerika Konsolosluğu’nun görevleri birtakım antlaşmalar ve nizamnamelerle tasarlanmıştır. Amerika Konsolosluğu’nun en genel amacı ise, Türkiye devleti içerisindeki ticari menfaatlerini korumak, geliştirmek, pasaport yenileme işlemleri, tıbbi, kanuni, öğrenim alanında yardım sağlama, ulaşım bulundukları ülkelerin otoriteleri ile kontakt kurma, yurt dışında ölüm, doğum, ayrılık ve dünyevi olaylarla alakalı olmaktır.