Vize Başvuru Merkezine hoşgeldiniz

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

Eylül 10, 2018BY Yasemin Kaptan

Kısa Vadeli Akademisyen Değişimi Programı

Benzer tedris veya başarıya sahip olan profesörler, araştırmacılar ve diğeri bireyler, inceleme müesseselerinde, müzelerde, kütüphanelerde, yüksek lisans sonrası akredite edilmiş akademik kurumlarda ders vermek, gözlemlemek, danışmanlık yapmak veya eğitmenlik yapmak için kısa vadeli olarak Amerika’ye gidebilirler. Kısa vadeli akademisyen programına başvurmak için profesör, inceleme görevlisi veya benzer tahsil ve tecrübeye sahip olmak şarttır. Katılımcılar, özel inceleme projeleri üzerinde işbirliği yapabilir, bir kolejde veya üniversitede bir devre öğretmenlik yapabilir, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tahsil ve inceleme alanlarında muhtelif konularda ders verebilir, danışmanlık yapabilir veya müşahit olabilir. Programın süresi 6 ay olup uzatma veya kategori değişikliği imkânı tanınmamıştır.

Kamp Danışmanı Programı

Kamp Danışmanı Programı, lise eğitimi sonrası öğrencilere, genç çalışanlara ve öğretmenlere kültür ve düşüncelerini Amerika’daki kamp ortamlarında paylaşmalarını sağlar.

Amerika J1 Vizesi ile Kamp Danışmanı Programı kapsamında Amerika’ye gitmek isteyenlerin Amerikalı gençlerle kontakt kurabilecek yeterlilikte İngilizce bilmesi, lise mezuniyeti sonrası öğrenci, genç çalışan yahut öğretmen ve en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Katılımcılar Amerikalı kamp danışmanları ile aynı ücreti almaktadırlar.

Uzman Değişim Programı

Uzman Programı, muhtelif konularda uzman haline gelmiş kişilerin Amerikalı meslektaşlarıyla fikir alışverişi yapma fırsatını sağlayan bir değişim programıdır. Hususi bir alan veya konuda uzman olan kişiler, bu data ve becerilerini Amerikalı uzmanlarla paylaşabilir ve alanlarında kendilerini geliştirebilirler. Programın süresi en fazlaca 1 yılla sınırlandırılmıştır.

Hükümet Ziyareti Programı

Bu program desteğiyle elit uluslararası ziyaretçiler, Amerika federal, eyalet veya yöresel idare kurumlarındaki Amerikalı meslektaşlarıyla profesyonel ve şahsi ilişkilerini geliştirebilir ve güçlendirebilir.

Üniversite Öğrencileri Değişim Programı

Üniversite öğrencileri bu programla Amerika’ye giderek, akredite edilmiş, hiyerarşi veren lise sonrası Amerikan akademik müesseselerinde tahsil görebilir veya kendi ülkesinde devam etmekte olduğu lisans programının öngördüğü bir staj programına katılabilirler. Üniversite Öğrencileri Programı doğrudan Amerika hükümeti tarafından fonlanır. Programın süresi en fazlaca 24 aydır. Öğrenciler başvurdukları akademik kurumun yurtlarında kalabilir, akademik olarak başarıya ulaşmış oldukları sürece ev sahibi kurumlarda muayyen koşullar altında yarı zamanlı olarak çalışabilirler.

Staj Programı

Üniversite öğrencilerinin veya yeni mezunların, Amerika kültürü hakkındaki data sahibi olması ve seçtikleri mesleki alanda Amerika iş uygulamaları konusunda tecrübe kazanmaları için tasarlanmıştır. Amerika J1 vizesi ile Staj Programı kapsamında Amerika’ye gitmek isteyen stajyerlerin hali hazırda bir lisans programına devam ediyor olması veya mezuniyetinin üzerinden 12 aydan daha az bir müddet geçmiş olması gerekmektedir.

Lise Talebesi Değişim Programı

Lise öğrencileri bu programla, akreditife olmuş bir amme yahut özel lisede tahsil görmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gidebilirler ve bir Amerikalı ailenin yanında yahut yatılı bir okulda yaşayabilirler. Lise Talebesi Programı’na katılmak isteyen öğrencilerin 15-18 yaşları içerisinde, liseden mezun olmamış ve daha önce F1 veya J1 vizesi ile Amerika’de herhangi bir tahsil programına katılmamış olması gerekmektedir. Ev sahibi aile katılımcı öğrenciye müsait bir oda, günde 3 öğün yemek ve okul faaliyetleri için ulaşım imkanı sağlamaktadır.

Uluslararası Ziyaretçi Programı

Uluslararası Ziyaretçi Programı kategorisi, diğeri ülke vatandaşları ile Amerikalılar ve Amerikan kurumları arasındaki mesleki ve şahsi bağı geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışan kişiler arası bir değişim programıdır. Uluslararası ziyaretçiler Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından seçilir ve alanında uzman, özel kabiliyetli veya liderlik potansiyeli taşıyan insanlardan oluşmaktadır.

Summer Work and Travel Program (Yaz Emek verme ve Tatil Programı)

Üniversite öğrencileri bu programla yaz boyunca Amerika’de tatil yaparken bir yandan da tam zamanlı olarak çalışma olanağına sahip olmaktadırlar. Work and Travel programına katılmak isteyen öğrencilerin İngilizce konuşulan bir ortamda kontakt kurabilecek kadar İngilizceye hâkim olmaları, akredite edilmiş bir üniversiteye kayıtlı olmaları ve okullarında en azından 1 yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu programa katılacak öğrenciler Amerika’ye gitmeden önce işe yerleştirilmektedir. Katılımcılara çalışmalarının karşılığı haftalık olarak ödenir ve fazla mesai hakları saklıdır.

Doktor Değişim Programı

Doktor Değişim Programı vasıtasıyla, doktorlar Amerika’de mezun veren tıp eğitimi programlarına veya akredite edilmiş Amerika tıp okullarında tahsil görebilirler. Katılımcıların Amerika’deki programa ahenk sağlayabilecek kadar tahsil almış olmaları ayrıca sözlü ve yazılı olarak İngilizce yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında National Board of Medical Examiners ve Foreign Medical Graduate Examination sınavlarının 1. ve 2. bölümünü veya Visa Qualifying Examination (VQE) sınavının 1. ve 2. bölümünü başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Ev sahibi kurumlar katılımcı J1 vizesi sahibi doktorlara onaylanmış klinik bir tahsil verir.

Öğretmen Değişim Programı

Öğretmenler, Amerika J1 vizesine başvurarak Öğretmen Değişim Programı kapsamında Amerika Birleşik Devletlerindeki akreditife edilmiş ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlik yapma fırsatını yakalaya bilmektedirler. Başvuran öğretmen kendi ülkesinde ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlik yapma yeterliliğine sahip olmalı, yeterli derecede İngilizce bilmeli, başvuru sırasında öğretmenlik görevine devam etmeli veya çalışmıyorsa son 12 ay içerisinde bir yüksek lisans derecesi bitirmiş ve son 8 sene içerisinde en az 2 yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olmalıdır. Öğretmen Değişim Programı için öngörülen zaman 3 sene olmakla birlikte, ev sahibi okul bu sürenin 1 veya 2 sene daha uzatılması için başvuruda bulunabilmektedir.

Profesör ve Araştırma Görevlisi Değişim Programı

Profesörlerin ve inceleme görevlilerinin değiş tokuşu, Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı ülkelerdeki inceleme ve akademik kurumlar arasındaki fikir alışverişini, araştırmaları ve linkleri teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Katılımcılar bu programa başvurmadan en az 24 ay öncesine kadar bir profesör veya inceleme programına katılmış ve tamamlamış olmamalıdır. Yine katılımcı laf konusu programının başlangıcından hemen önceki 12 aylık dönemin tüm bunlar veya bir bölümü için herhangi bir J tipi vize programına katılmamış olmalıdır. Katılımcı devam etmekte olduğu bir J1 programında başka bir kuruma geçiyor veya kısa devre (6 aydan az) bir değişim programına katılmış olabilir. Profesör ve inceleme görevlileri bu programa katılmadan önce kendilerinden istenecek şartlarda İngilizce yeterliliklerini ispat etmek zorundadırlar.

Staj Tahsil Değişim Programı

Staj Tahsil Değişim Programı, iş hayatında profesyonelleşmiş kişilerin Amerika kültürünü tanıması ve seçtikleri mesleki alanda Amerika iş uygulamaları konusunda tahsil alması için Amerika’ye gelmelerine izin vermek için tasarlanmıştır. Katılımcıların liseden mezun olduktan hemen sonra en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmaları veya staj eğitimi almak istedikleri alanda en az 5 yıllık iş tecrübesinin olması icap eder. Stajyerler, vasıfsız veya geçici pozisyonlarda, çocuk bakımı veya yaşlı bakımı gerektiren yahut bunları içeren pozisyonlarda ve hasta bakımı teması içeren herhangi bir pozisyonda çalışamazlar.

Staj Tahsil Değişim Programı için izin verilen kategoriler:

 • Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
 • Sanat ve Kültür
 • İnşaat ve Yapı Ticareti
 • Tahsil, Sosyal Bilimler, Kütüphane, Bilim, Danışmanlık ve Sosyal Hizmetler
 • Sağlıkla İlgili Meslekler
 • Konaklama ve Turizm
 • Bilgi Medyası ve İletişim
 • Idare, Ticaret ve Finans
 • Kamu Yönetimi ve Hukuk
 • Mühendislik, Mimarlık, Matematik ve Endüstriyel Meslekler.

Amacınız yukarıda bahsedilen değişim programlarından birine katılmaksa başvurmanız gereksinim duyulan vize türü J1 vizesidir. Değişim programı ziyaretçilerinin B1/B2 ziyaretçi vizesi ile Amerika’ye seyahat etmeleri yasaktır.

J1 Amerika Talebe vizesi başvurularınız için lütfen Amerika vize uzmanlarımızla iletişime geçiniz.

Bir Amerika Elçiliği veya Konsolosluğu’na Değişim Programı kapsamında J1 vizesi için başvuruda bulunmadan önce, belirlenmiş bir sponsor organizasyon vasıtasıyla J1 Değişim Programı Ziyaretçi Vizesi programlarından birine başvurmanız ve kabul edilmeniz gerekmektedir.

Katılmayı planladığınız değişim programına kabul edildiğinizde Talebe ve Değişim Ziyaretçi Bilgileri Sistemi’ne (SEVIS) kaydı olmuş olursunuz. J1 Talebe ve Değişim Ziyaretçi vizesine başvuran tamamımız, SEVIS I-901 ücretini ödemelidir.

İç Emniyet Departmanı düzenlemeleri uyarınca bütün başlangıç (ilk) J1 Değişim Ziyaretçi Vizesi sahipleri ve J2 vizesi sahibi eş ve ailelerinin, başvuru sahibinin programının DS-2019 formunda belirtilen başlangıç tarihinden 30 gün yahut daha az zaman kala Amerika’ye giriş yapmaları gerekmektedir. 30 gün kısıtlaması hali hazırda programa idame etmek için dönüş oluşturan değişim katılımcılarına uygulanmaz.

Amerika’ya daha erken giriş yapmak istiyorsanız (kursun başlamasına 30 günden fazla zaman kala) bir ziyaretçi vizesi edinmelisiniz, ama bu genellikle müsait karşılanmamaktadır.

J1 vizesi ile değişim öğrencilerine program bittikten hemen sonra hazırlanmak ve Amerika’den ayrılmak için ek 30 günlük bir müddet verilmiştir. J1 Talebe ve Değişim Vizesi sahipleri DS-2019 formunda (sponsor kuruluş tarafından doldurulur) belirtilen program bitiş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Amerika’yi terk etmelidir.

Amerika J1 Değişim Programı Ziyaretçi Vizesi almak için hazırlanması gereksinim duyulan evraklar

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport  (Seyahat sonrası en az 3 ay geçerli, varsa eski pasaportlar)
 • 2 adet biyometrik resim (50X50 mm boyutlarında, aktüel, arka fon beyaz)
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Adres ve aile bilgilerini içeren)
 • Kişisel Vize Talep Dilekçesi (Bütün masrafları kendisinin karşılayacağını belirten Konsolosluğa hitaben)
 • DS 160 Formu (Online doldurulacak)
 • I-20 / DS 2019 Formu
 • DS-7002 Formu (Talep edildiği durumlarda sunulur)
 • SEVIS I-901 harcanması ödemesi

Başvuru öncesi istenilen bilgiler;

 • Amerika okul kayıt işlemlerini yürüten memurun ismi soyadı kontakt bilgileri.
 • DS 160 formunuza girilen bilgileri teyit edebilecek Aile Bireyleri yahut Akrabalar dışında en az 2 bireyin Adı Soyadı- Telefon-Adres-e posta bilgileri.
 • Konaklama yapılacak zeminin Adresi ve Konaklama memurun Adı Soyadı
 • Yanında konaklama yapılacak bireyin Adı Soyadı – Adresi –Amerika da ki celse durumu ve pasaport fotokopisi.

Öğrenciye Sponsor olacak kişiye ait evraklar;

Emekli ise;

 • Sponsor Vize Talep Dilekçesi (Bütün masrafları kendisinin karşılayacağını belirten Konsolosluğa hitaben)
 • Emeklilik kartı fotokopisi yahut www.turkiye.gov.tr  sitesinden alınan emeklilik tescil kaydı  fotokopisi
 • Maaş aldığı Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü (Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kişisel Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 5.000TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa)

SSK’lı Çalışan ise;

 • Antetli Kâğıda İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Konsolosluğa hitaben şirkette imza yetkisi olan kişiler tarafından kaşelenip imzalanmış seyahat amacını içeren makale)
 • Sponsor Vize Talep Dilekçesi (Bütün masrafları kendisinin karşılayacağını belirten Konsolosluğa hitaben)
 • Faaliyet Belgesi fotokopisi (Son 3 aylık)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Firmanın İmza Sirküleri fotokopisi
 • Son tarihli Vergi Levhası fotokopisi
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi
 • SGK(4a) Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
 • Maaş Bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
 • Sponsora ait Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 5.000TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa)

İşveren ise;

 • Sponsor Vize Talep Dilekçesi (Bütün masrafları kendisinin karşılayacağını belirten Konsolosluğa hitaben)
 • Antetli Kâğıda İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Konsolosluğa hitaben şirkette imza yetkisi olan kişiler tarafından kaşelenip imzalanmış seyahat amacını içeren makale)
 • Faaliyet Belgesi (son 3 aylık)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Firmanın İmza Sirküleri fotokopisi
 • Son tarihli Vergi Levhası fotokopisi
 • SGK (4b)Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
 • Kişisel Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 5.000TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa)

Devlet Memuru ise;

 • Sponsor Vize Talep Dilekçesi (Bütün masrafları kendisinin karşılayacağını belirten Konsolosluğa hitaben)
 • Emek verme Belgesi
 • Bağlı olduğu resmi makamdan İzin Belgesi
 • Resmi Kurum Vazife Kimlik Kartının önlü arkalı fotokopisi
 • Maaş Bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
 • Kişisel Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü (En az 5.000 TL  bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 • Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa)

Amerika Vizesi Hakkında Önemli Notlar

► Amerika vize başvurularınız hakkındaki verilecek kararlar, Amerika Konsolosluğunun inisiyatifi altında olacaktır.

► Amerika vize başvurunuzu Eyk Vize vasıtasıyla yapmış olduğunuz taktirde, evraklarınız bize ulaştıktan 1 gün hemen sonra randevunuz kesinleşecektir.

► Amerikan Konsolosluğu iş yoğunluğuna bağlı olarak ileri tarihlere randevu verebilmektedir. Bu yüzden seyahatinize 1 ay kala vize işlemlerinize başlamanızı öneririz.

► Amerika vize başvuru işlemleri sırasında başvuru sahibinden dijital parmak izi alınmakta ve mülakat yapılmaktadır.

► 14 yaş ve üzeri Konsolosluğa şahsen gelmesi gerekmektedir. Mülakat ve dijital parmak izi vermek için randevuya gittiğinizde vize operasyon sorumlumuz size asistanlık edecektir.

► Amerika Konsolosluğu, gerek duyması halinde başvuru sahibini yeni bir mülakata çağırabilir ve ek evrak talebinde bulunabilir.

► Amerika vizenizin sonuçlandıktan hemen sonra pasaportunuz ile birlikte 3 iş günü hemen sonra size en yakın PTT şubesine gönderilmektedir.

► Amerika vizesi veya bütün dünya vize işlemlerine dair ayrıntılı bilgileri web internet sitemizden temin edebilirsiniz.

► Amerika vizesi ile alakalı her türlü soru ve görüşlerinizle alakalı Eyk Vize temsilcilerimizle telefon ve e-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

► Amerika Vizesinin verilmesi Amerika’ya giriş yapılabileceği garantisi anlamına gelmez. Gümrük Girişinde bulunan Gümrük ve Sınır Koruma Memurluğu (CBP) Görevlileri seyahat eden bireyin Amerika’ya girip giremeyeceğine ve ne kadar zaman kalmasına izin verileceğine karar verir. Vizenin geçerliliği, izin verilen kalma süresi ile ilişkili değildir; başvuran adayın vizesi 10 sene geçerli olabilir, ama izin verilen kalma süresi genel olarak 6 aydan fazla olmaz. Vizenin geçerliliği basit olarak, kişilerin Amerika’ya seyahat edebilecekleri ve Amerika’ya giriş başvurusunda bulunabilecek oldukları süredir.