Vize Başvuru Merkezine hoşgeldiniz

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

Eylül 10, 2018BY Yasemin Kaptan

EB-5 Amerika Muhacir Yatırımcı Programı, en azından 10 kalifiye çalışan için tam zamanlı pozisyonlar yaratacak olan Amerika’deki yeni bir ticaret kuruluşunda en az 1 milyon dolar veya hedefli bir yatırım alanında (Targeted Employment Area) 500.000 dolar yatırım yapmayı gerektirir.

EB-5 Amerika Muhacir Yatırımcı Programı kapsamında, Amerika’da bir işyeri açmak isteyen girişimciler (bununla beraber eşleri ve 21 yaşın altındaki evli olmayan çocukları) aşağıdaki koşulları yerine getirirlerse Green Card başvurusunda bulunabilirler:

 • Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ticari bir işletmeye gerekli yatırımları yapmak
 • Kalifiye Amerika’li işçiler için 10 her zaman tam zamanlı iş pozisyonu yaratmak veya var olan pozisyonları korumak

Amerikan Kongresi, yabancı yatırımcılar tarafından iş yaratmak ve sermaye yatırımlarıyla Amerika ekonomisini canlandırmak için 1990’da EB-5 Programı’nı yaratmıştır. EB-5 programı USCIS (Amerika Vatandaşlık ve Muhacir Ofisi) tarafından yönetilmektedir. Başlangıçta 1992 yılında pilot olarak yürürlüğe giren ve o zamandan beri düzenli olarak yetkilendirilen bu program uyarınca yatırımcılar, ekonomik büyümeyi teşvik eden tekliflere dayalı olarak USCIS tarafından belirlenen yöresel merkezlere yatırım yaparak EB-5 vize sınıflandırmasına ve Green Card almaya hak kazanabilirler.

Bütün EB-5 yatırımcıları 29 Kasım 1990’dan daha sonra kurulmuş ticari bir teşebbüs olan yeni bir ticari işletmeye yatırım yapabilirler. Şayet 29 Kasım 1990’da veya daha önce kurulan bir ticari işletmeyi satın alırlarsa, mevcut işletme yeni bir ticari teşebbüsün ortaya çıkacağı halde yeniden yapılandırılmalı veya yeniden düzenlenmelidir ve işletme yatırım yardımı ile net değer veya personel sayısı bakımından en az %40 oranında artış kazanmış olmalıdır.

​ **Ticari işletme, yasalar çerçevesinde kar amacı güden herhangi bir işi her zaman olarak yürüten işletmelere denir. Bu işletmeler; fert firması, işbirliği, bütün işbirliği, ortak teşebbüs, tüzel bir benlik yahut amme veya özel sektöre ilişik diğeri varlıklar olabilir.

EB-5 Muhacir Yatırımcı Programı kapsamında başvuru yapmak ve bir Green Card sahibi olarak Amerika’de kalıcı ikamet ve işyeri sahibi olmak için lütfen Amerika vize uzmanlarımıza danışınız. Yatırımcı Programı ile alakalı bütün bilgiler ve başvuru evrakları için kontakt numaralarımızdan ve [email protected] adresinden e-posta yoluyla vize uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

EB-5 Yatırımcı Programı Kapsamında Amerika’da İşyeri Açmak İçin Gerekli Yatırım Şartları

EB-5 Amerika Muhacir Yatırımcı Programı yatırımcısı, en az 10 kalifiye çalışan için tam zamanlı pozisyonlar yaratacak yeni bir ticaret girişimine gerekli sermaye tutarını yatırmalıdır.

 • Yöresel bir merkezde bulunmayan yeni bir ticari teşebbüs için tam zamanlı pozisyonlar, doğrudan yeni ticaret kuruluşu tarafından oluşturulmalıdır. Bu, yeni ticaret kuruluşunun (yahut onun tamamıyla kendisine ilişik iştiraklerinin) kendi kalifiye mensuplarının bizzat kendi işvereni olması gerektiği demektir.
 • Yöresel bir merkezde bulunan yeni bir ticaret kuruluşu için tam zamanlı pozisyonlar doğrudan veya bilvasıta olarak yeni ticaret kuruluşu tarafından oluşturulabilir.
 • Doğrudan işler, yeni ticari işletme ile istihdam sağladığı kişiler içerisinde bir işveren-çalışan ilişkisi kuran işlerdir.
 • Dolaylı istihdam, yeni ticaret girişiminin dışında tutulan yalnız yeni ticari girişimin bir kararı olarak yaratılan işlerdir.

Sorunlu İş, en az iki sene varlığını sakınan ve muhacir yatırımcının Form I-526 üzerinde belirttiği öncelik tarihinden önceki 12 veya 24 aylık dönemde net zararın oluştuğu bir iştir. Bu zarar, sorunlu işletmenin net değerinin en az % 20’si kadar olmalıdır.

Sorunlu bir iş laf konusu olduğunda, EB-5 yatırımcısı iş koruma önlemlerine başvurabilir. Bunun için yatırımcı, mevcut çalışan sayısının ön yatırım seviyesinden itibaren en az 2 sene daha devam ettirildiğini veya ettirileceğini göstermelidir.

Tam zamanlı istihdam, kalifiye çalışanların yeni ticari işletme tarafından haftada en az 35 emek verme saati gerektiren bir pozisyonda çalıştırılması demektir. Yöresel merkez programı çerçevesindeki “tam zamanlı istihdam” da, aynı halde haftada en az 35 emek verme saati gerektiren, bilvasıta olarak yaratılan bir konumda kalifiye bir çalışanın istihdam edilmesi demektir.

İş paylaşımı düzenlemesi, iki veya daha oldukça kalifiye çalışanın tam zamanlı bir pozisyonu paylaştığı bir düzenlemedir. Haftada bir saatlik gereksinimin karşılanması koşuluyla tam zamanlı bir iş olarak sayılır.

**Zaman aralıklı, geçici, mevsimlik veya sürekliliği olmayan işler, tam zamanlı devamlı işler olarak nitelendirilmez. Bununla birlikte, en az 2 sene sürmesi beklenen işler genel olarak geçici, mevsimlik veya sürekliliği olmayan işler olarak kabul edilmez.

EB-5 Muhacir Yatırımcı Programı İçin Gerekli Sermaye Şartları

EB-5 Muhacir Yatırımcı Programı kapsamında Amerika’da işyeri açmak için gerekli sermaye, yabancı girişimcinin şahsen ve aslına bakarsanız sorumlu olması şartıyla; nakit, teçhizat, stok, diğeri maddi olmayan varlıklar, nakit eşdeğerleri ve yabancı girişimcinin sahip olduğu varlıklarla garanti dibine alınan borçları anlatım eder. Ayrıca yatırımın yapıldığı yeni ticari teşebbüsün varlıkları, yatırımcının borçlarından herhangi birini temin etmek için kullanılamaz.

Bütün sermayeler Amerika Doları cinsinden adil piyasa değeri ile belirlenir. Yasal olmayan yollarla (suç teşkil eden faaliyetler benzer biçimde) doğrudan veya bilvasıta olarak edinilen varlıklar sermaye olarak düşünülmemelidir.

Muhacir yatırımcı, yatırım yapılan sermayenin yasal sahibi olduğunu kanıtlamalıdır. Sermaye, muhacir yatırımcının muayyen şartlar altındaki bir ödeme sözünü (senet benzer biçimde) içerebilir.

Gerekli Minimum Yatırımlar:

 • Amerika Birleşik Devletleri’ndeki asgari kalifiye yatırım 1.000.000 $’dır.
 • Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Hedefli İstihdam Alanları – Targeted Employment Area (yüksek işsizlik alanlarında veya kırsal alanlarda) asgari kalifiye yatırım 500.000 $’dır.

**Hedefli İstihdam Alanı (Targeted Employment Area) yatırım sırasında bir kırsal alan sayılan veya milli ortalamanın en az %150’si kadar işsizlik yaşanan bir alandır.

**Kırsal alan, Amerika Birleşik Devletleri’nin son on yıllık nüfus sayımına göre 20.000 veya daha oldukça nüfusa sahip herhangi bir şehir veya kasabanın metropol içerisinde olmayan herhangi bir alanıdır.

EB-5 Amerika Yatırımcı Programına Nasıl Başvurulur?

1- Ilk olarak I-526 (Yabancı Girişimci İçin Muhacir Dilekçesi) formu doldurulmalıdır. I-526 Formunun yanında destekleyici birtakım belgeleri de eklemeniz gerekmektedir. Bu belgeler:

 • Yeni bir ticari teşebbüs olarak bir ticari kuruluşa “kâr amaçlı” yapmış olduğunuz yatırıma veya yatırım sürecinizin etkili olarak devam ettiğine dair delil.
 • Varsa, yeni bir ticari girişimin kurulduğuna dair delil ve azaltılmış yatırım miktarı kapsamında yatırım yapma arzusundaysanız, Hedeflenen İstihdam Alanı (Targeted Employment Area) ile alakalı delil.
 • Yeni ticari girişiminin yönetiminde meşgul olduğunuz veya olacağınıza dair delil
 • Gerekli sermaye miktarını (1 milyon dolar veya kalifiye yatırım Targeted Employment Area kapsamında ise 500.000 dolar) yatırım yaptığınızı veya sürecin etkili olarak ettiğini yayınlayan delil.
 • Yatırım sermayesinin yasal araçlar vesilesiyle elde edildiğine dair delil. (Bunun için işletme kayıt belgeleri, vergi beyannameleri, son 15 sene içerisinde yatırımcıya karşı açılmış bütün davalara ilişik belgelerin ibraz edilmesi icap eder)
 • Yeni ticari girişimin kalifiye çalışanlar için en az 10 tam zamanlı pozisyon oluşturacağına dair delil. (Gerekli işçiler nerede ise işe alınmadıysa, yeni ticari girişimin niteliği ve öngörülen boyutu nedeniyle en az 10 kalifiye çalışana ihtiyaç duyulacağını yayınlayan kapsamlı bir iş planı ibraz edilmesi icap eder)
 • Var olan çalışan sayısının en az 2 sene boyunca yatırım öncesi seviyeden daha az olmayacağına ve muhafaza edileceğine dair delil

2- DS-260 Formu online olarak doldurulmalıdır.

EB-5 Muhacir Yatırımcı Programı kapsamında başvuru yapmak ve bir Green Card sahibi olarak Amerika’de kalıcı ikamet ve işyeri sahibi olmak için lütfen Amerika vize uzmanlarımıza danışınız. Yatırımcı Programı ile alakalı bütün bilgiler ve başvuru evrakları için kontakt numaralarımızdan ve [email protected] adresinden e-posta yoluyla vize uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

EB-5 Amerika Muhacir Yatırımcı Programına başvurmak isteyenlerin hazırlaması gereksinim duyulan evraklar

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport  (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli, varsa eski pasaportlar)
 • 2 adet biyometrik resim (50X50 mm boyutlarında, aktüel, arka fon beyaz)
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Adres ve aile bilgilerini içeren)
 • I-526 Formu ve forma eklenmesi gereksinim duyulan evraklar
 • DS-260 Formu (Online Doldurulacak)
 • Faaliyet Belgesi fotokopisi (Son 3 aylık)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Firmanın İmza Sirküleri fotokopisi
 • Son tarihli Vergi Levhası fotokopisi
 • Gelir Yayınlayan Evraklar;
 • SGK (4b)Hizmet dökümü
 • MRV ücret sayısını yayınlayan makbuzunuz yahut çıktınız.
 • 5 yıllık iş planı ve şayet mevcut bir firma ise son 3 yılın vergi beyanı.
 • Firmanın mülkiyet kanıtı ve firma tescil belgesi.
 • Ticari faaliyetleri ve reel değeri yayınlayan delil.
 • Ofis / mal veya kira anlaşmalarını yayınlayan satın alma sözleşmesi.
 • Tamamlanmış tıbbi muayene formları

Amerika Vizesi Hakkında Önemli Notlar

►Amerika vize başvurularınız ile alakalı verilecek kararlar, Amerika Konsolosluğunun inisiyatifi altında olacaktır.

►Amerika vize başvurunuzu Eyk Vize vesilesiyle yapmış olduğunuz taktirde, evraklarınız bize ulaştıktan 1 gün daha sonra randevunuz kesinleşecektir.

►Amerikan Konsolosluğu iş yoğunluğuna bağlı olarak ileri tarihlere randevu verebilmektedir. Bu yüzden seyahatinize 1 ay kala vize işlemlerinize başlamanızı öneririz.

►Amerika vize başvuru işlemleri sırasında başvuru sahibinden dijital parmak izi alınmakta ve mülakat yapılmaktadır.

►14 yaş ve üzeri Konsolosluğa şahsen gelmesi gerekmektedir. Mülakat ve dijital parmak izi vermek için randevuya gittiğinizde vize operasyon sorumlumuz size asistanlık edecektir.

►Amerika Konsolosluğu, gerek duyması halinde başvuru sahibini yeni bir mülakata çağırabilir ve ek evrak talebinde bulunabilir.

►Amerika vizenizin sonuçlandıktan daha sonra pasaportunuz ile birlikte 3 iş günü daha sonra size en yakın PTT şubesine gönderilmektedir.

►Amerika vizesi veya bütün dünya vize işlemlerine dair ayrıntılı bilgileri web internet sitemizden temin edebilirsiniz.

►Amerika vizesi ile alakalı her türlü soru ve görüşlerinizle alakalı Eyk Vize temsilcilerimizle telefon ve e-mail ile iletişime geçebilirsiniz.