Vize Başvuru Merkezine hoşgeldiniz

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

Eylül 9, 2018BY Yasemin Kaptan

Almanca olarak doldurulmuş, Almanya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği detayları destekleyen, müracaat sahibi tarafınca imzalanmış iki nüsha ikamet müsadesi müracaat formu. Başvuru sahibi 18 yaşından minik ise; şahıs tarafınca doldurulacak ikamet müsadesi müracaat formunun imza kısmı ebeveynlerin ikisi de imzalanmış olmalıdır.

2. Biometrik Fotoğraf

Almanya gezinsel vize müracaat işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar; 3 tane, 3,5×4,5 santimetre ebatlarında, Almanya vize müracaat sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha ilkin almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.

3. Pasaport

Almanya gezinsel vize başvurularında kullanılacak pasaportlar son 10 yıl içinde çıkarılmış, ziyaretçinin Almanya seyahati dönüşü sonrası minimum 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana minimum 2 boş sayfası bulunan, bozulma olmamış olmalıdır.

4. Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sıhhat sebepleri için hazırlanmış belge

Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen vatanlarında geçerli, minimum 30.000 Euro teminata haiz orijinal gezi sıhhat sigortası.

5. Burs belgenizin aslı ve 2 fotokopisi

6. Almanya’daki Üniversitenin Dilekçe yazısı aslı ve fotokopisi

Yazı, eğitim süresini ve hangi Şehirde bulunduğunu içermesi gerekmektedir

7. Türkiye’de ki Üniversiteden alınmış yazı

Başvuru sahibin gidiş amacına ve Erasmus / Sokrates burslu olarak bir Alman Üniversiteden eğitim göreceğine dair belgeler

8. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Almanya Turistik Schengen vize işlemlerinde bulunacak şahıs adına güncel tarihindeki, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

9. Pasaport fotokopisi (Varsa eski Pasaportlar sunulmalı)

10. Noter tasdikli Muvafakatname ve Almanca tercümesi ve Tüm gelir kanıtlarının aslı 2 fotokopisi

Sadece anne babalar tarafınca düzenlenen noter tasdikli bir taahhütnamenin aslı ve 2 fotokopisi ve Yeminli tercümandan Almancaya tercümesi.

Lütfen Dikkat! 

– Ebeveynler tarafınca verilen taahhütname, Federal Eğitim Teşvik kanununda belirlenen güvence oranına gore düzenlenmeli ve ödemeyi güvence etmelidir.

– Verilen taahhütün ödenebileceğine dair ebeveynlerin maaşlarının yatmış olduğu hesap cüzdanları, mal varlığının bulunmuş olduğu hesap cüzdanı ve ödeme enerjisini gösteren tüm maddi ve gelir durumunu gösteren evrakların aslı ve 2 fotokopisini ibraz etmelidir. (Gelir evrakların tercümesine gerek kalmamıştır).Ayrıca taahhütnameyi veren kişinin imzası noter tarafınca onaylama edilmelidir.


Erasmus Vizesi Nedir?

Erasmus, üniversite ve yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortaklaşa iş yapmalarını teşvik etmeye yönelten bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının beraber ortak projeler üretip hayata geçirmelerine olanak veren Erasmus programı, üniversitelerin kısa süreli talebe ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Almanya Erasmus programının amacı Avrupa’da üniversite ve yüksek öğretimin standardını yükselterek, değişik ülkelerdeki üniversitelerin bilimsel ve kültürel çalışmalarda iş birliğinde bulunmalarını sağlamaktır.

Erasmus Ülkeleri hangileridir?

Erasmus programı ile gidilebilecek ülkeler: Almanya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Makedonya, Avusturya, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, İzlanda, Norveç, Kıbrıs ve Lihtenştayn.  27 Avrupa Birliği üyesi ülke ve A.B. üyesi olmayan fakat Avrupa Ekonomik Alanı içinde yer edinen Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve Avrupa Birliği’ne aday ülkeler içinde yer edinen Türkiye Erasmus programı içinde yer verilmiştir.

Almanya Erasmus başvurusu iyi mi yapılır?

Üniversiteler, öğrencileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programı merkezinin kriterlerine gore belirler. Öğrencinin toplam not averajı mühim bir değerlendirme ölçüsüdür. Başvurular öğrencinin Erasmus kapsamında bulunan yüksek tahsil kurumuna yapılır. Ancak üniversitenin Erasmus üniversite beyannamesine haiz olması gerekir. Öğrencinin okumakta olduğu üniversitenin ve gideceği üniversitenin Erasmus kapsamında olması şarttır. Her üniversite Erasmus müracaat, seçim ve imtihan tarihlerini kendi takvimine gore düzenler. Türkiye’deki yüksek tahsil kurumu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının kriterlerine gore talebe seçmesini yapar ve başvuruları kabul eder.

Almanya Erasmus uzatma işlemi iyi mi yapılır?

Erasmus süresini uzatmak isteyenler Türkiye’de okudukları kuruma bildirimde bulunmalıdırlar. Okulun onayından sonrasında ilgili uzatma işlemine dair kafi bağışlama mevcutsa uzatma işlemi yapılmakla beraber Erasmus biriminin yetkisinde Erasmus vizesi hibesiz olarak da uzatılabilir. Erasmus sürecini uzatmak isteyen öğrenciler eğitim almış olduğu okulu değiştiremezler.

Erasmus Hibesi

Erasmus programında yararlanacak olan öğrencilere yurt haricinde tahsil gördükleri süre zarfında kaldıkları süre süresince finansal destek verilir. Erasmus hibesi olarak malum bu destek kredi statüsünde olmayıp öğrencilerden geri talep edilmez. Talebe Erasmus hibesi ile yurt haricinde konaklamave benzeri tüm harcamalarını karşılayacak yeterlilikte değildir. Bir senelik bilimsel nitelikli sürede (3-12 ay içinde) Erasmus programı kapsamında Erasmus hibesi alırlar. Erasmus kontenjanından yararlanamayan öğrenciler ise tüm harcamalarını kendileri karşılamaları koşuluyla hibesiz Erasmus programına müracaat yapabilirler. Erasmus programı kapsamında öğrenciye konaklama yeri okulun sorumluluğunda değildir. Bununla beraber talebe AB ofislerinden mevzuyla ilgili danışmanlık alabilir.

Almanya Erasmus vizesinin süresi ne kadar?

Almanya Erasmus programında kapsamında öğrenciler 3 ila 12 aya arası talebe değişiklik programından faydalanabilirler. Bu süre daha sonradan Almanya ve Türkiye’deki resmi kurumlara başvurularak uzatılabilir. Lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler Almanya Erasmus programından faydalanabilirler.

Almanya Erasmus vizesi için ne vakit müracaat yapılmalı?

Erasmus talebesi olmaya hak kazandıktan sonrasında Türkiye’deki Almanyan Konsolosluğun müracaat yapmanız gerekiyor. Almanya Erasmus vizesinin veriliş süresi 7- ila 10 gün içindedir. Ancak Erasmus programına başvuruları 5 ay evvelinde yapılması ve kabul edilmesi halinde bu süre geçerli olmaktadır.

Almanya Erasmus programı için sponsor koşul mı?

Erasmus programı kapsamında bağışlama alan öğrencilerin sponsorlu gitmesine ve sponsor evrakları sunmasına gerek kalmamıştır. Erasmus haricinde bir eğitim programıyla Almanya’ya eğitim almaya gidiyorsanız, sponsor evraklarını sunmanız gerekecektir. Sponsorunuzun birinci dereceden yakınınız olması ve Almanya’da kaldığınız süre zarfında eğitim ve konaklama masraflarınızı karşılayacak finansal yeterlilikte olması gerekir. Erasmus kapsamında bağışlama alındıysa, hibenin alındığına dair yazının üniversiteniz tarafınca Almanya konsolosluğuna bildirilmesi gerekemektedir.

Erasmus programı haricinde Almanya’ya eğitim amaçlı gidenlerden istenen belgeler

1- Pasaport (Seyahat sonrası minimum 6 ay geçerli)

2- Talebe belgesi (Güncel, imza ve kaşesi olan)

3- 2 tane biometrik yeni fotoğraf (35×45 ebatlarında, beyaz fon arkalı, güncel)

4- Kimlik fotokopisi ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren)

5- Muvafakatname (Kişi 18 yaşından minik olması halinde, anne, baba imzalı, orjinal belge)

6- Öğrencinin başvurusunu gerçekleştirdiği okuldan almış olduğu kayıt kabul belgesi.


Öğrenciler için sponsor olacak velilerin hazırlaması ihtiyaç duyulan evraklar:


A – İşveren ise;

1 – Sponsor yazısı (Firmanın antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve imzalı)

2 – SGK hizmet dökümü 

3 – Güncel şirket evrakları (Orjinal etkinlik belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)

4 – Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, minimum 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile beraber / belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)


     

B- Çalışan ise,

1- İşveren yazısı (İşveren tarafınca, firmanın antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, kişinin bu iş yerinde çalıştığını belirten kaşe ve imzalı) 

2- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

3- Güncel tarihindeki şirket evraklarınız (Orjinal etkinlik belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)

4- SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (kaşeli ve imzalı)

5- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)

6- Banka hesap özeti (Son 3 aylık, minimum 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile beraber)

C – Devlet Memuru ise

1- Emek verme ve resmi izin belgesi (Bağlı bulunulan kurumdan alınmış)

2- Vazife kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)

3- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)

4- Banka hesap özeti (En azca 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile beraber /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)

5- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

 D – Emekli ise

1 – Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

2 – Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)

3- Banka hesap özeti (Son 3 aylık, minimum 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile beraber /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)

4- Emeklilik kartı fotokopisi 

Almanya Staj vizesi için neler yapılması gereklidir?

Staj yapmak, meslek hayatıyla ilgili informasyon edinmeye yada meslek tecrübesi kazandırmaya destek olmaktadır. Almanya’da yetişim yapacağınız süre 90 günü aşmayacak ise, Schengen vizesi için başvurmanız gerekmektedir. Vize başvurusu için talep edilen belgeler, asılları ve birer tane fotokopileriyle beraber ibraz edilmelidir. Almanya’da yetişim yapacağınız süre 90 günden fazla ise, ulusal vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Ulusal vize başvurusu için talep edilen belgeler, asılları ve ikişer tane fotokopileriyle beraber ibraz edilmelidir. Lütfen bu Bilgi Notu’nu check sıralaması olarak kullanınız.1. Almanya Schengen Vize Başvuru Formu 

Bir tane müracaat formu (90 günü aşmayacak gezi sürelerinde Schengen Vizesi için) yada 2 tane (90 günü aşacak gezi sürelerinde ulusal vize için) Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve müracaat sahibi tarafınca imzalanmış müracaat formları

2. İkamet Yasası’nın 55. maddesine gore lüzumlu ek belge (müracaat sahibi tarafınca imzalanmış)

3. Pasaport

4. 2 tane vesikalık fotoğraf

5. Sağlık sigortası

90 günü aşmayacak gezi süresi için: Seyahat sıhhat sigortası 90 günü aşacak gezi süresi için: SGK’nın yurt dışı sıhhat sigortası belgesi. Bu tür sigortaya dahil bulunmadığınız takdirde, tüm ikamet süresini kapsayacak bir gezi sıhhat sigortası 6. Stajın hangi kurum vesilesiyle yapıldığına dair belge:

•    AB teşvik programlarıyla meydana gelen stajlar için (örnek: AB Yerleştirme ve Eğitim Programı çerçevesinde ERASMUS Stajyerleri/Bursiyerleri): Türkiye’de eğitim gördükleri üniversiteden yetişim göreceklerine dair belge•    Türkiye’de yükseköğrenimine devam eden öğrencilere 2. sınıfın sonunda sunulan yetişim imkanı için: İş Bulma Birimi’nden (ZAV), aracı bulunduğunu gösterir belgenin aslı. Not: Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, eğitim gördükleri bilim dalı ile yakından ilgili olan bir alanda Almanya’da 12 aylık bir süreye kadar yetişim yapabilirler.


•    Uluslararası bir değişiklik programı çerçevesinde meydana getirilen stajlar için, aracı olan kurumun stajı belgeleyen yazısı (örnek AIESEC, BVMD, Cultural Vistas gGmbH, DAAD-IAESTE, DAAD-RISE, KOBy/Hochschule Coburg, KOOR FH BaWü, Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbands, Steuben-SchurzGesellschaft)

7. Staj sözleşmesi (ERASMUS stajyerleri için: “Learning Agreement for Traineeships”, tüm sayfaların imzalanmış olması gerekmektedir). Staj sözleşmesinin hemen hemen ibraz edilemediği durumlarda, Almanya’daki işveren tarafınca hazırlanan yetişim teyit yazısı. Bu belge yetişim tutarının yanı sıra vize başvurusu esnasında yetişim sözleşmesinin niçin ibraz edilmediğine dair informasyon içermelidir.

8. Başvuru sahibinin güncel olarak Türkiye’de hangi işle meşgul olduğuna dair belgeler (talebe belgesi, iş sözleşmesi vs.) Bu belgeler Almanca tercümeleriyle beraber ibraz edilmelidir.

9. Almanya’da kalacağı süre süresince geçimini ne şekilde sağlayacağına dair belgeler (örnek: Stajyerin burs aldığını, burs miktarını ve burs alacağı periyodu gösterir belge)