Vize Başvuru Merkezine hoşgeldiniz

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

GEREKLI DÖKÜMANLAR

Eksiksiz ve ingilizce olarak doldurulmuş, tarih atılmış ve 2 yerden imzalanmış BAŞVURU FORMU ( Tarafımızca Hazırlanmaktadır)

Eksiksiz olarak doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış EK BİLGİ FORMU (Istanbul başvuruları için zorunludur.)

Pasaportun kimlik detayları sayfası ile son 3 yıl içinde alınmış Schengen vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.

35×40 mm ebatlarında son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz 2 fotoğraf

Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, tüm tedavi harcamaları ve hastalık yada vefat halinde ülkeye dönüş harcamalarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı gezi sigortası. (ıslak imza kaşeli olmalı ve gidiş tarihinden bigün ilkin başlayıp dönüş tarihinden bigün sonrasında bitmelidir ve doğum zamanı muhakak yer almalıdır) (Tarafımızca Sağlanmaktadır)

Öngörülen gezi süresince düzenlenmiş Çek Cumhuriyetıindeki anlaşmalı şirketten gönderilmiş imzalı ve kaşeli davetiye

Türkiyedeki şirketinin antetli kağıdına yazılmış, gezi tarihlerinin belirtildiği işveren mektubu ve/yada izin onayı (ıslak imza kaşeli)

Firmanın imza sirküleri, son 6 aya ilişik tecim odası kaydı,etkinlik belgesi ve tecim sicil gazetesinin kopyası, vergi levhası

SGK (toplumsal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK “hizmet dökümü”(Ankara başvuruları için ıslak imza kaşeli ya da e-devletten barkodlu çıktı getirilmelidir)

Son üç aya ilişik maaş bordroları (ıslak imza kaşeli)

Firmanın C2 yetki belgesi

Müracaat sahibinin sürücü belgesi ve aracın ruhsatı

Gezi masraflarının iyi mi karşılanacağını gösterir belgeler:

  1. son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (Kalınan her gün için günlük 100 Euro olacak şekilde toplam meblağ hesapta gösterilmelidir) (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı) ya da orijinal ve güncel banka hesap cüzdanı (meblağ Ankara başvuruları için günlük 130 TL’den hesaplanmalıdır.) Kredi kartı(ön yüzünün ) fotokopisi ve kredi kartı hesap özeti de eklenmelidir.
  2. harcamalar müracaat sahibinin haricinde başka biri tarafınca karşılanıyorsa eğer; karşılayan kişiden masrafların kendisi tarafınca karşılandığını kabul eden imzalı dilekçe ve o kişiye ilişik son üç aylık banka hesap dökümü eklenmelidir. Banka hesabı yukarda belirtildiği şeklinde olmalıdır

Müracaat sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız yada yalnız bir ebeveyn ya da yasal vasi ile gezi ediyorsa ki anne-baba ayrılmış olup vekaleti bununla beraber giden ebeveynde bile olsa: Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli orjinal muvafakatname eklenmelidir. (Istanbul başvuruları için, anne-baba ve çocuk birlikte gidiyor fakat aynı anda müracaat yapmıyorlarsa, gene noterden orjinal muvaffakatname alınmalıdır. Muvaffakatnamede; “Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna”diye belirtilmiş olup, gezi edilecek ülkenin Çek Cumhuriyeti olduğu kesinlikle belirtilmelidir. Gezi tarihlerinin ve vize türünün (single ya da multiple) de açıkça yazılmış olması gerekmektedir.)

Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye’de oturma izni.(dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerli olacak.)